Στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών συστημάτων ο Θεόδωρος Μπαρής

Στο πλαίσιο των στοχευμένων επαφών με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς για την εξέταση της δυνατότητας συνεργασιών προς όφελος του Δήμου Ερυμάνθου, ο υποψήφιος Δήμαρχος Ερυμάνθου, [...]